pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

tarafından indekslenmektedir.

Son Sayı - Cilt 31, Sayı 2 (2021)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
Araştırma Yazısı
 • Kırım Kongo Kanamalı Ateşinde Hemogram Parametrelerinin Tanısal Değeri
  Emine Doğan, Abdullah Sadık Girişgin, Birsen Ertekin, Osman Lütfi Demirci
  101-104 doi:10.15321/GenelTipDer.2021.293
  [İstatistik]
 • KÜNT KARIN TRAVMASINA BAĞLI DALAK YARALANMALARINDA NONOPERATİF TEDAVİ-Dalak Yaralanmaları
  MEHMET AYKUT YILDIRIM, AHMET TEKİN, SİNAN İYİSOY, CENGİZ KADIYORAN, MURAT ÇAKIR, TEVFİK KÜÇÜKKARTALLAR, CELALETTİN VATANSEV, FARUK AKSOY, METİN BELVİRANLI, ADİL KARTAL
  105-110 doi:10.15321/GenelTipDer.2021.294
  [İstatistik]
 • Metforminin Melanom Cilt Kanseri Hücreleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
  Harun ALP, Hidayet TUTUN, Levent ALTINTAŞ, Halil Mahir KAPLAN, Ergin ŞİNGİRİK, İbrahim KAHRAMAN
  111-115 doi:10.15321/GenelTipDer.2021.295
  [İstatistik]
 • Gebelerde proteinüri tanısında kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması
  Ersin Çintesun, Mete Bertizlioğlu, Mete Can Ateş, Abdulhamid Güler, Çetin Çelik
  116-119 doi:10.15321/GenelTipDer.2021.296
  [İstatistik]
 • Gerilim Tipi Baş Ağrısı Olan Hastalarda Uyku Bozuklukları, Depresyon ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
  Fettah EREN, Şerefnur ÖZTÜRK
  120-124 doi:10.15321/GenelTipDer.2021.297
  [İstatistik]
 • Sepsisli Hastalarda Transfüzyonu Belirlemede Şok İndekslerinin Rolü
  Esra Çakır, Ahmet Bindal, Pakize Özçiftçi Yılmaz, Nevzat Mehmet Mutlu, Cihangir Doğu, Işıl Özkoçak Turan
  125-129 doi:10.15321/GenelTipDer.2021.298
  [İstatistik]
 • HEKİM VE HEKİM ADAYLARININ HEKİME YÖNELİK ŞİDDET ALGILARI: BİR ÖN ÇALIŞMA
  NUR DEMİRBAŞ, NAZAN KARAOĞLU
  130-134 doi:10.15321/GenelTipDer.2021.299
  [İstatistik]
 • 65 YAŞ ÜSTÜ OSTEOPOROZ HASTALARINDA DENOSUMAB VE ZOLEDRONİK ASİT’İN YAN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Rabia Bağ Soytaş, Suna Avcı, Hakan Yavuzer, Serdar Özkök, Alper Döventaş, Deniz Suna Erdinçler
  135-139 doi:10.15321/GenelTipDer.2021.300
  [İstatistik]
 • Topuk dikeni tedavisinde ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin etkinliği
  Nihan Nihan Cüzdan, Deniz Evcik, Saime Ay
  140-144 doi:10.15321/GenelTipDer.2021.301
  [İstatistik]
 • EVDE BAKIM HASTALARINDA GÖRÜLEN YENİ ÜROLOJİK PROBLEMLER: ÇIKMAYAN SONDALAR
  Yasemin Korkut, bekir aras, Efkan Kenan
  145-147 doi:10.15321/GenelTipDer.2021.302
  [İstatistik]
 • Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastaların Hastalıklarına Yönelik Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi
  ahmet kayabaşı, Yasemin Korkut
  148-152 doi:10.15321/GenelTipDer.2021.303
  [İstatistik]
 • Covid 19 Pandemi Sürecinin Gençlerin Fiziksel Aktivite Düzeylerine Olan Etkisinin Araştırılması
  Rabia Koca, Zeliha Fazlıoğulları
  153-158 doi:10.15321/GenelTipDer.2021.304
  [İstatistik]
 • ANCA İLİŞKİLİ VASKÜLİTLERDE TEK MERKEZ DENEYİMİ
  MUHAMMET LİMON, Dilek Tezcan, Semral Gülcemal, Sema Yılmaz
  159-162 doi:10.15321/GenelTipDer.2021.305
  [İstatistik]
 • Elektif sezaryen ameliyatı geçiren primipar ve multipar hastaların anestezi tekniği tercihlerinin karşılaştırılması
  İbrahim Hakkı TÖR, Ayşe Nur AKSOY, HAVA ÖZKAN
  163-167 doi:10.15321/GenelTipDer.2021.306
  [İstatistik]
 • Cerrahi Hemşirelerin Basınç Yaralanması, Risk Faktörleri ve Önlenmeye İlişkin Bilgilerin İncelenmesi
  Akile Aydoğmuş Ünlü, Işıl Işık Andsoy
  168-174 doi:10.15321/GenelTipDer.2021.307
  [İstatistik]
 • Stenotrophomonas maltophilia İzolatlarının Trimetoprim-sülfometaksazol Direnci
  Filiz Orak, Merve Çilburunoğlu, Hulusi Güven
  175-177 doi:10.15321/GenelTipDer.2021.308
  [İstatistik]
 • Olgu Sunumu
 • Miyokardiyal İskemi Oluşturan ve Sol Ventrikülografiyi Taklit Eden Kalıcı Tebesian Venlerin Ciddi Formu
  Mustafa Serkan Karakaş, Veysel Tosun, Necmettin Korucuk, Ünal Güntekin, Remzi Yılmaz
  178-179 doi:10.15321/GenelTipDer.2021.309
  [İstatistik]
 • Periferik Kanında %100 HbF Bulunan Talasemi İntermedia Olgusu
  Ayşegül UĞUR KURTOĞLLU UĞUR KURTOĞLLU, Havva UÇAR, Esin EREN, Vedat ASLAN, Erdal KURTOĞLU, Necat YILMAZ
  180-181 doi:10.15321/GenelTipDer.2021.310
  [İstatistik]
 • Konya‘da nadir görülen zoonotik infeksiyon; babesiozis olgu sunumu
  Esma Kepenek Kurt, Bahar Kandemir, Erol Handemir, Mehmet Bitirgen
  182-184 doi:10.15321/GenelTipDer.2021.311
  [İstatistik]
 • Psödohipoparatiroidi Tip 2: Olgu Sunumu
  Özlem Güleç Şen, Emre Kaçar, Tolga Altuğ Şen
  185-188 doi:10.15321/GenelTipDer.2021.312
  [İstatistik]
 • Genel Tıp Dergisi

  Türkiye Atıf Dizini,

  Ulakbim TR Dizini,

  EBSCOhost,

  Index Copernicus,

  tarafından indekslenmektedir.