pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

tarafından indekslenmektedir.

Arşiv - Cilt 27, Sayı 4 (2017)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
 • Araştırma Yazısı
 • Torokal ve Lumbal Vertebraların Morfometrik Olarak İncelenmesi
  Işık Tuncer
  115-120.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2017.156
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Nitrik Oksit Sentaz (NOS) İnhibitörlerinin Sıçanlarda Çok Düşük Frekanslı Manyetik Alanın İndüklediği Analjezi Üzerine Etkileri
  Ercan Özdemir, Ayşe Demirkazık, Ahmet Şevki Taşkıran, Olca Kılınç, Gökhan Arslan
  121-128.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2017.157
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Günün Farklı Zamanlarında Yapılan Futbol Maçlarında Oksidan-Antioksidan Dengenin İncelenmesi
  Sermin Algül, Oğuz - Özçelik
  129-135.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2017.158
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Topikal Lidokainin Sütür Alınması Sırasında Oluşan Ağrıyı Azaltmada Etkinliği
  Hasan Mete Aksoy, Berna Aksoy, Bahar Öç
  136-139.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2017.159
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Yüksekokul Öğrencilerinin Organ Bağışı Konusundaki Bilgi Düzeylerinin ve Tutumlarının Araştırılması
  Dilek Bostancıoğlu, Gamze Varol Saraçoğlu, Mergül Öztürk
  140-151.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2017.160
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Olgu Sunumu
 • Tekrarlayıcı Aftöz Stomatit İle Başvuran Sjögren Sendromu Olgusu
  Sevcan Uğur, Cahit Kaçar
  152-153.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2017.161
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Karaciğerde Kitle İmajı Veren Gastrointestinal Stromal Tümörün Laparoskopik Rezeksiyonu
  Ramazan Kozan, Ziya Anadol
  154-156.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2017.162
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Edinsel Skrotal Lenfanjioma Sirkumskriptum: Nadir Bir Yerleşim
  Zeynep Gizem Kaya İslamoğlu
  157-159.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2017.163
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]