pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

tarafından indekslenmektedir.

Arşiv - Cilt 28, Sayı 2 (2018)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
 • Araştırma Yazısı
 • Transfusion Transmitted Virüs (TTV) Prevalansı İnaktif Hepatit B Taşıyıcılarında Hemodiyalizden Etkileniyor Mu?
  Servet Kölgelier, Nazlım Aktuğ Demir, Şua Sümer, Lütfi Saltuk Demir, Abdullah Arpacı, Onur Ural
  45-47.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2018241191
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Sağlık Çalışanlarının Cam Tavan Algısı
  Hüseyin Demir, Nazan Kartal
  48-56.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2018241192
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Artan Yüke Karşı Egzersiz Testi Sırasında Solunum Etkinliğinin Antrenmanlı ve Sedanter Erkek Deneklerde Karşılaştırılmalı İncelenmesi
  Çağrı Özdenk, Oğuz Özcelik
  57-62.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2018241193
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Endometrium Kanserli Hastalarda Preoperatif Tam Kan Sayımının Prognostik Parametreler ve Sağkalımla İlişkisi
  Zeliha Esin Çelik, Güler Yavaş, Burcu Sanal Yılmaz, Tolgay Tuyan İlhan, Çağdaş Yavaş, Özlem Ata, Çetin Çelik
  63-68.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2018241194
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Hipertiroidili Sıçanlarda Uzamsal Öğrenme Performansına Cinsiyetin Etkisi
  Burak Tan, Ercan Babur, Hikmet Fırat Örnek, Cem Süer, Nurcan Dursun
  69-75.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2018241195
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Pediatrik Hastalarda Manyetik Rezonans Ürografi İle İntravenöz Piyelografinin Etkinliğinin Karşılaştırılması
  Gökhan Polat, Berhan Pirimoğlu
  76-80.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2018241196
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Olgu Sunumu
 • Kistik İntraserebral Görüntüleme Örneği İle Başvuran Multiple Skleroz Hastalığı: Olgu Sunumu
  Fettah Eren, Gözde Öngün, Aslıhan Gezer, Ahmet Hakan Ekmekci, Şerefnur Öztürk
  81-84.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2018241197
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Uterin Serviksin Minimal Deviasyon Adenokarsinomu: Vaka Sunumu
  Ayhan Gül, Zeliha Esin Çelik, Tansel Çakır, Ersin Çintesun, Çetin Çelik
  85-88.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2018241198
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]