pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

tarafından indekslenmektedir.

Arşiv - Cilt 28, Sayı 4 (2018)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
 • Araştırma Yazısı
 • Artan Yüke Karşı Yapılan Egzersiz Testi Sırasında Kardiyopulmoner ve Metabolik Cevapların Aerobik ve Anaerobik Egzersiz Bölgelerinde Karşılaştırılmalı Olarak Belirlenmesi
  Nida Aslan Karakelle, Oğuz Özçelik
  135-140.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2018446988
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Geriatrik ve Non-Geriatrik Yoğun Bakım Hastalarında Kolistin İlişkili Nefrotoksisite: Retrospektif Kohort Çalışması
  Yeşim Şerife Bayraktar, İpek Duman, Ateş Duman
  141-145.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2018446989
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Ultra Yüksek Çözünürlükte Temporal Kemik BT Görüntüleme İçin Yeni Bir Teknik: Çift FOV Plan İnceleme
  Arzu Turan, Fatma Beyazal Çeliker, Gökçe Kaan Ataç, Metin Çeliker, Mehmet Beyazal
  146-150.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2018446991
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Acil Serviste Pulmoner Tromboembolili Hastaların Farklı Puanlama Araçları İle Değerlendirilmesi
  Muhammet Raşit Özer, Mehmet Ergin, Fatih Altunay, Aliye Nur Gökal, Zerrin Defne Dündar, Emin Fatih Vişneci, Sedat Koçak, Mehmet Gül
  151-156.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2018446992
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Multipl Sklerozlu Hastalarda Perfüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları ve Klinik Testler ile İlişkisi
  Ahmet Yalçın, Tülay Yılmaz Erol
  157-161.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2018446993
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Olgu Sunumu
 • Bal Arısı Sokması Sonrası Beyin Sapında Gelişen Akut İskemik İnme
  Fettah Eren, Şerefnur Öztürk
  162-164.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2018446994
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Sıra Dışı Bir İzole Çekum Nekrozu Olgusu
  Halil İbrahim Taşcı
  165-167.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2018446995
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Transüretral Mesane Tümörü Rezeksiyonu Sonrası Bacillus Calmette-Guérin (Bcg) İmmünoterapisine Bağlı Nadir Bir Komplikasyon: Akut Solunum Yetmezliği ve Sepsis
  Faruk Çiçekci, Mustafa Büyükcavlak, Yeşim Şerife Bayraktar, Jale Bengi Çelik
  168-172.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2018446996
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]