pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

tarafından indekslenmektedir.

Arşiv - Cilt 29, Sayı 1 (2019)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
 • Araştırma Yazısı
 • Dana Kardiyak Veninde Bupivakainin Etkileri: Endotelin Rolü
  Oğuz Raşit Karakulak, Ayşe Saide Şahin
  1-6.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2019150557
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Psöriasisde Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Yöntemleri Kullanımı Ve Beslenmeyle Olan İlişki: Bir Anket Çalışması
  Zeynep Gizem Kaya İslamoğlu, Abdullah Demirbaş, Gözde Ulutaş Dermirbaş, Nihal Sarı, Emre Zekey
  7-13.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2019150558
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Kalp Hastalığı Olmayan Romatoid Artritli Hastalarda Hastalık Aktivitesi İle NT-pro BNP Düzeyleri Arasındaki İlişki
  Sevcan Uğur, Ayşegül Kurtoğlu, Bülent Bütün
  14-18.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2019150559
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Renal Transplant Hastalarında İnfluenza ve Pnömokok Aşı Farkındalığı
  Zeynep Bıyık
  19-23.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2019150560
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Madde Kullanım Bozukluğu Olan Gençlerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalık Bilgi Düzeyleri
  Duygu Akçay, Bülent Devrim Akçay
  24-28.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2019150561
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Miyofasiyal Tetik Noktaların Sıklığı Multipl Skleroz Hastalarında Farklılık Gösterir mi?
  Serkan Demir, Emre Ata
  29-33.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2019150562
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Olgu Sunumu
 • Tip B Kesintili Arkus Aorta: Olgu Sunumu
  Zeliha Fazlıoğulları, Nadire Ünver Doğan, Betül Sevindik, Nusret Seher, Ahmet Kağan Karabulut
  34-36.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2019150563
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Davetli Derleme
 • Yoğun Bakımdaki Kritik Hastalarda Akut Böbrek Hasarında Renal Replasman Tedavisi Kararı ve Zamanlaması
  Iskender Kara, Fatma Yıldırım, Melda Türkoğlu, Gülbin Aygencel
  37-47.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2019150564
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]