pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

tarafından indekslenmektedir.

Arşiv - Cilt 7, Sayı 2 (1997)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
Araştırma Yazısı
 • SEZARYEN AMELİYATLARI İÇİN YAPILAN EPİDURAL ANESTEZİLERDE BUPİVAKAİNE FENTANİL EKLENMESİ
  NURETTİN LÜLECİ, TUNA ERİNÇLER, REMZİYE GÜL, KORAY ERBÜYÜN, AHMET TUTAN
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • KONYA'DA ÇOCUKLARIN AŞILANMA HIZI VE AİLENİN AŞI İLE İLGİLİ TUTUMU
  SAİD BODUR, NİLGÜN BATAN, SİNEM AKDİN
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ ERİTROSİTLERİNDE OKSİDATİF STRES
  HÜSEYİN VURAL, ÖZCAN EREL, ABDURRAHİM KOÇYİĞİT, TEVFİK SABUNCU
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • PASİF SİGARA İÇİCİSİ ÇOCUKLARDA SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ
  HÜSEYİN UYSAL, DEMET BAYRAKTAR, HAKKI GÖKBEL, NEYHAN ERGENE
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • AĞRI BOZUKLUĞUNDA SERTRALİN VE AMİTRİPTİLİN KARŞILAŞTIRMASI
  METİN TURAN, ALİ S. ÇİLLİ, RÜSTEM AŞKIN, NAZMİYE KAYA, RAHİM KUCUR
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • GASTROİNTESTİNAL MALİGNİTELERDE FUKOZ VE FUKOZİDAZ
  OSMAN ÇAĞLAYAN, BİLTAN ERSÖZ, GÜLRİZ MENTEŞ, NECLA OSMANOĞLU
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • MEME KANSERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLER
  YILMAZ TEZCAN, ALPASLAN MAYADAĞLI, OKTAY İNCEKARA
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • ANOREKSİYA NERVOZA
  NAZMİYE KAYA, ALİ S ÇİLLİ
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • EGZERSİZLE OLUŞAN BRONKOSPAZM
  HAKKI GÖKBEL, ŞERİFE ATAŞ
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Olgu Sunumu
 • BİR TESTİKÜLER MİKROLİTİYAZİS OLGUSU
  YAHYA PAKSOY, SÜLEYMAN PERKTAŞ, SAİM AÇIKGÖZOĞLU, KEMAL ÖDEV, FATMA ALAGÖZ
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • İNTESTİNAL ASKARİAZİSİN ULTRASONOGRAFİ BULGULARI (OLGU SUNUMU)
  MUSTAFA KARAOĞLANOĞLU, MURAT ERDOĞAN, YAŞAR NAZLIGÜL, TEVFİK SABUNCU, NECMETTİN AKTEPE
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • OBSTRÜKTİF UTEROVAJİNAL ANOMALİLER: US VE BT BULGULARI (OLGU SUNUMU)
  YAHYA PAKSOY, SAİM AÇIKGÖZOĞLU, MUSTAFA YEŞERİ, LÜTFİ DAĞDÖNDÜREN, DİLEK EMLİK, KEMAL ÖDEV
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Derleme
 • PLEVRA SIVILARININ TRANSUDA-EKSUDA AYRIMINDA GLUTATYON PEROKSİDAZ ENZİM AKTİVİTESİNİN TANISAL DEĞERİ
  KÜRŞAT UZUN, FARUK ÖZER, OSMAN ÇAĞLAYAN, MAHMUT AY, OKTAY İMECİK
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]