pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

tarafından indekslenmektedir.

Arşiv - Cilt 29, Sayı 3 (2019)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
 • Araştırma Yazısı
 • Konya Bölgesi Pediatrik Üriner Sistem Taş Hastalığında Klinik Özellikler ve Metabolik Risk Faktörleri
  Ahmet Midhat Elmacı, Muhammet İrfan Dönmez
  102-105.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2019355231
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Postmenopozal Dönemde Olan ve Olmayan Kadınların Yorgunluk Düzeyi ve Sağlık Profili
  Meltem Külekci, Alis Kostanoğlu
  106-112.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2019355232
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Akciğerin Sarkomatoid Karsinomlarının Klinik ve Radyometabolik Özellikleri
  Coşkun Doğan, Nesrin Kıral, Elif Torun Parmaksız, Seda Beyhan Sağmen, Ali Fidan, Banu Salepçi, Sevda Şener Cömert
  113-118.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2019355233
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Türk Popülasyonunda Akromion Morfolojisinin Subakromial İmpingement ve Rotator Manşet Yırtıkları ile İlişkisi
  Gökhan Polat, Kutsi Tuncer
  119-123.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2019355234
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Meme Kanserli Olgularda Adjuvan Radyoterapinin Tiroid Fonksiyonları Üzerine Etkisi
  Niyazi Volkan Demircan, Muhammed Ertuğrul Şentürk, Serap Çatlı Dinç, Oya Akyol, Diclehan Kılıç
  124-129.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2019355235
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Bariatrik Cerrahi Adayı Hastaların Psikiyatrik Açıdan Değerlendirilmesi
  Memduha Aydın, Hazan Tomar Bozkurt, Akın Çalışır, Hüseyin Yılmaz
  130-138.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2019355236
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Epitel Over Kanserleri ve Benign Adneksiyal Kitlelerde Human Epididymis Protein 4 ile Hesaplanan Malignite Risk İndeksi
  Serra Akar, M. Nedim Çiçek, Canan Topçuoğlu
  139-143.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2019355237
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Vertebral Arter Darlıklarında Endovasküler Tedavi
  Hasanali Durmaz, Onur Ergun, Erdem Birgi, İhsan Yalçınkaya, Işık Conkbayır
  144-149.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2019355238
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Olgu Sunumu
 • Sitomegalovirüs Pnömonisi Saptanan Bir AIDS Olgusu
  Şua Sümer, Onur Ural, Nazlım Aktuğ Demir, Fatma Çölkesen
  150-153.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2019355239
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Gebelikte Nadir Görülen ve Başarılı Yönetilen Spontan Pnömotoraks: Olgu Sunumu
  Fatma Yazıcı Yılmaz, Nefise Nazlı Yenigül, Pınar Yalçın Bahat
  154-156.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2019355240
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]