pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

tarafından indekslenmektedir.

Arşiv - Cilt 29, Sayı 4 (2019)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
 • Araştırma Yazısı
 • Erkek Hipogonadotropik Hipogonadizm Tanılı Hastaların Fertilizasyon Oranlarının Belirlenmesi ve Fertilizasyonu Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
  Ferhat Bacaksız, Faruk Kılınç, Zafer Pekkolay, Alpaslan Kemal Tuzcu
  157-162.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2019.224
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Parotis Bezi Tümörü Nedeniyle Ameliyat Edilen Olgularımızın Retrospektif Analizi
  İsa Özbay, Muhammet Fatih Topuz, Cüneyt Kucur, Fatih Oğhan, Aykut Ceyhan, Hüseyin Metineren
  163-168.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2019.225
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Akut İskemik İnmede İntravenöz Trombolitik Tedavi: Klinik Değerlendirme
  Fettah Eren, Gözde Öngün, Aydın Talip Yıldoğan, Melike Işık, Şerefnur Öztürk
  169-174.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2019.226
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Ameliyathane Hemşirelerinde İş Doyumu ve Mesleki Profesyonellik
  Kemal Macit Hisar, Ali Oflaz
  175-182.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2019.227
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Tıp Fakültesi İnternlerinin Tıp Eğitimi ile Tıpta Uzmanlık Sınavı Hakkındaki Düşünceleri ve Branş Tercihlerinin Belirlenmesi
  Duygu İlke Yıldırım, Kamile Marakoğlu
  183-189.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2019.228
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Çocukluk Çağı Karsioid Tümörleri: Tek Merkez Deneyimi
  Buket Kara, Metin Gündüz, Hasan Madenci, Yavuz Köksal
  190-193.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2019.229
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Boy Kısalığı Olan Çocukların Serum Ürotensin 2 Düzeylerinin İgf-1 İle İlişkisi
  Muhammed Yayla, Damla Binnetoğlu, Sefer Üstebay, Hayrunisa Bekis Bozkurt, Ömer Ertekin, Döndü Ülker Üstebay
  194-200.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2019.230
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Koroner Arter Çıkış Varyasyonlarının Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (ÇKBT) ile Değerlendirilmesi
  Fadime Güven, Mecit Kantarcı
  201-205.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2019.231
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Olgu Sunumu
 • MR İle Saptanan Uterus Didelphys Bicollis Olgusu
  Ayşe Gamze Özcan, Nadire Ünver Doğan, Ahmet Baytok, Zeliha Fazlıoğulları
  206-209.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2019.232
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Sjögren Sendromu ve Granülomatöz Polianjiitis Birlikteliği Gösteren Bir Olgu
  Dilek Tezcan, Muhammet Limon, Semral Gülcemal, Sema Yılmaz
  210-213.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2019.233
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]