pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

tarafından indekslenmektedir.

Arşiv - Cilt 30, Sayı 1 (2020)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
 • Araştırma Yazısı
 • Karaciğer Nakli Alıcılarında Hepatit B Virus Proflaksisi
  Gökhan Ertuğrul
  1-4.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2020159085
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde Yatırılarak Tedavi Gören Yaşlı Hastaların Tanı ve Tedavilerinin Değerlendirilmesi
  Barış Şen, Memduha Aydın, Kürşat Altınbaş
  5-10.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2020159086
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Adneksiyel Kitle Operasyonlarında İntraoperatif Lidokain'in Kusmayı Önlemesi
  Bilge Aslan, Feray Aydın
  11-15.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2020159087
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Dentat Girus İçerisine İnfüze Edilen T4'ün Uzun Dönemli Etkinleşme Yanıtları Üzerine Etkisi ve Mitojen İle Aktive Olan Protein Kinazın Rolü
  Burak Tan, Ercan Babur, Arzu Dilek Güler, Cem Süer, Nurcan Dursun
  16-23.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2020159088
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • İskemik İnmede Penumbral Alanın Sonuç İnfarkt Hacmi ve Klinik Prognozu Üzerine Etkisi
  Hatice Şap, Muazzez Betigül Yürüten Çorbacıoğlu, Osman Serhat Tokgöz
  24-31.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2020159089
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Helicobacter Pylori Eradikasyonunda Klasik 3'lü Tedavinin Etkinliği
  Ayşe Kevser Demir, Ayşe Kefeli, Hasan Dilaveroğlu
  32-35.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2020159090
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • İdiopatik Granülomatöz Mastitte Görüntüleme Bulguları
  Fadime Güven, Erdem Karadeniz, Fatih Alper
  36-42.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2020159091
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Serum Crp Düzeylerinin Lomber Dejeneratif Hastalık Şiddetini Belirlemedeki Rolü
  Yaşar Karataş
  43-47.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2020159092
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Doğrulanmış HIV Pozitif Olgularda Hepatit Virüsler ve TORCH Grubu Mikroorganizmaların Serolojik Profillerinin İncelenmesi
  Salih Maçin, Uğur Arslan, Duygu Fındık
  48-52.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2020159093
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Cerrahi ve Ameliyathane Hemşirelerinin Laparoskopik Cerrahiye Bakış Açıları
  Sadettin Er, İsmail Kasım, Burcu Çopur, Mesut Tez
  53-57.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2020159094
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Sıçanlarda Deneysel ERCP Modelinde; Kontrast Madde Uygulama Hızının ve Kanal İçi Basınç Artışının Etkileri
  Enes Şahin, Serdar Yormaz
  58-65.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2020159095
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]