pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

tarafından indekslenmektedir.

Arşiv - Cilt 30, Sayı 2 (2020)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
 • Araştırma Yazısı
 • Horizontal Konkomitan Şaşılıklarda Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
  Çiğdem Harmancı, Hüseyin Güzel
  66-70.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2020261540
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • İnguinal Herni Preperitoneal Onarımı İçin Posterior Yaklaşım ile Anterior Yaklaşımın Karşılaştırılması
  Akın Çalışır, Hüsnü Alptekin
  71-75.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2020261541
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Çalışan Hemşire ve Personellerin Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonları Önlemeye İlişkin Eğitim Öncesi ve Eğitim Sonrası Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi
  Onur Ural, Şua Sümer, Nazlım Aktuğ Demir, Perihan Abukan, Özgül Özay Benlioğlu, Nazan Özcan
  76-81.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2020261542
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Konjenital Morgagni Hernisi: On Yıllık Tek Merkez Sonuçları
  Kemal Ayengin, Veli Avcı
  82-86.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2020261543
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Karın Ağrılı Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi Bir Belirteç Olarak Kullanılabilir mi?
  Özcan Yıldız, Cihan Bedel, Nesrin Gökben Beceren, Önder Tomruk
  87-91.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2020261544
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Schwannom; 10 Yıllık Tek Merkez Deneyimi
  Meryem İlkay Eren Karanis
  92-97.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2020261546
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • İlk Trimester Doppler Ultrasonografinin Kromozomal Anomaliler ve Gebelik Prognozunu Tahmin Etmedeki Etkinliği
  Özgür Volkan Akbulut, Görker Sel, Aykut Barut
  98-105.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2020261547
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • C Reaktif Protein Düzeylerinin Farklı Cihazlar ve Yöntemlerle Karşılaştırılması
  Özgür Aslan, Revşa Evin Canpolat Erkan
  106-111.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2020261548
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Alzheimer Hastalığında Bakım Verenlerin Hastalıkla İlgili Farkındalık Düzeyi
  Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel, Demet Yıldız, Deniz Kamacı Şener, Ebru Yaşar, Meral Seferoğlu, Deniz Sığırlı
  112-118.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2020261549
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Türkiye’de Yapılan Kadavra ve Canlı Donörden Karaciğer Nakillerinin 2011-2017 Yılları Arası Analizi
  Günsel Bingöl, Songül Budak Diler, İlker Sapan, Aydın Dalgıç
  119-128.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2020261550
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Olgu Sunumu
 • Nadir Gözlenen Bir Ventilasyon Tüpü Komplikasyonu: Tüpün Orta Kulağa Atılması
  Ömer Erdur, Bahar Çolpan, Osman Gül
  129-132.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2020261551
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]