pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

tarafından indekslenmektedir.

Arşiv - Cilt 30, Sayı 3 (2020)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
 • Araştırma Yazısı
 • Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Ülkemizdeki Aşı Reddi Hakkındaki Düşünceleri
  İbrahim Günay, Mustafa Tatar, Murat Saygılı, Başak Gül Yörük, Sümeyra Başpınar, Meral Saygun
  133-139.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2020363985
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Gama Radyasyonun İndüklediği Nefrotoksiteye Karşılık Pycnogenolün Koruyucu Etkisi
  Fazile Cantürk Tan, Arzu Hanım Yay, Güler Toprak, Oğuz Galip Yıldız
  140-150.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2020363986
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Türkiye'de Elektif Üroloji ve Acil Tıp Prosedürleri için Kullanılan Bilgilendirilmiş Onam Formlarının Okunabilirlikleri Arasında Fark Var mı?
  Mehmet Giray Sönmez, Hakan Hakkı Taşkapu, Leyla Öztürk Sönmez, Mustafa Kürşat Ayrancı, Betül Kozanhan, Togay Evrin, Burak Katipoğlu, Mehmet Gül
  151-156.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2020363987
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Erişkin HBsAg Pozitif Hastalarda Hepatit A Seroprevalansı
  Sevil Alkan Çeviker, özgür Günal, Süleyman Sırrı Kılıç, Alper Tahmaz
  157-161.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2020363988
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Yanık Hastalarının Taburculuk Sonrası Takibinde Teletıp Kullanımının Yeri
  Kayhan Gürbüz, Abdulkadir Başaran
  162-166.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2020363989
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Obez Bireylerde Metabolik Sağlık Durumuna Göre Visseral Adipozite Ölçümlerinin ve Diyet Kalitesinin Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkisi
  Murat Açık, Funda Pınar Çakıroğlu
  167-177.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2020363990
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Ürolojik Cerrahi Geçiren Çocuklarda Postoperatif Ağrı ve Analjezik İhtiyacının FLACC Skoruna Göre Değerlendirilmesi : Retrospektif Gözlemsel Çalışma
  Elzem Şen, Ayse Mızrak Arslan
  178-183.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2020363991
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Çeşitli Bitki Ekstrelerinin Antibakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması
  Ümran Günter, Salih Maçin, Emine İnci Tuncer
  197-202.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2020363992
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • DMBA ile Meme Kanseri Oluşturulmuş Sıçanlarda Artan Uterus Doku Hasarı Çinko ve Melatonin Desteğiyle Önlenir
  Elif Gülbahçe Mutlu, Saltuk Buğra Baltacı
  190-196.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2020363993
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Pektus Ekskavatum Hastalarında Minimal İnvaziv Cerrahinin Akciğer Hacimlerine Etkisinin Kantitatif BT Volumetri İle Değerlendirilmesi
  Hakan Cebeci, Mustafa Yasir Özlü, Abidin Kılınçer, Mehmet Öztürk, Hüseyin Yıldıran, Murat Öncel, Güven Sadi Sunam
  197-202.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2020363994
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]