pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

tarafından indekslenmektedir.

Arşiv - Cilt 30, Sayı 4 (2020)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
 • Araştırma Yazısı
 • Amiloidozlu Olgularda Koroner Arter Kalsiyum Skoru Değerlendirilmesi
  Ayşe Gül Alımlı, Tağmaç Deren, Nihal Özkayar, Fatih Dede, Lale Paşaoğlu
  203-208.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2021.267
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Mesleğe Yönelme Faktörleri, Mesleki İmaj ve Beklentilerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
  Aliye Bulut, Gülay Çelik, Recep Yanık
  209-217.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2021.268
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Akciğer Bilgisayarlı Tomografisinde Sık Görülen Mozaik Perfüzyon Etyolojisinde Radyolojik İpuçları
  Fatma Durmaz, Mesut Özgökçe, Aysel Sünnetçioğlu, İlyas Dündar, Cemil Göya
  218-223.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2021.269
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • İlaç İçerek İntihar Girişiminde Bulunanlarda Eksen-ı Tanı Sıklığı ve Klinik Özellikler
  Habib Erensoy, Hasan Mervan Aytaç, Tonguç Demir Berkol, Ava Şirin Tav
  224-234.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2021.270
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Onarılmış Tendonlarda İyileşme Sürecinin Ultrason ve Strain Elastografi ile Değerlendirilmesi
  Ersen Ertekin, Zehra Seznur Kasar, Hulki Başaloğlu
  235-241.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2021.271
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Postoperatif Abdominal Apselerde Perkütan Drenajın Rolü; 111 Hastanın Değerlendirilmesi
  Ogün Erşen, Sezgin Yılmaz
  242-247.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2021.272
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Küçük Hücre Dışı Akciğer Karsinomlarında Biyolojik Davranışın Belirlenmesinde p53 ve Ki-67 Ekspresyonunun Değeri
  Tuğba Günler, Pınar Karabağlı, Zeliha Esin Çelik, Ceyhan Uğurluoğlu
  248-254.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2021.273
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Gebelerin Yaşam Doyumları ile Prenatal Bağlanma Düzeyleri Arasındaki İlişki
  Gülüzar Sade, Hava Özkan
  255-262.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2021.274
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Ortopedi ve Travmatoloji Alanındaki Hatalı Tıbbi Uygulamalar: Yargıtay Dava Kararlarının İncelenmesi
  Ferdi Dırvar, Sevda Uzun Dırvar, Mehmet Ali Talmaç, Barış Özkul, Timur Yıldırım
  263-270.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2021.275
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Radyolojik Olarak Aktif Hidatik Kisti Olan Olgulardan Perkütan Aspire Edilen Kist Sıvılarında Protoskoleks Varlığı ile PCR Sonuçları Arasındaki Korelasyonun Araştırılması
  Serra Örsten, Emre Ünal
  271-275.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2021.276
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Rektal Adenokarsinomlarda Aldehid Dehidrogenaz 1 (ALDH1) ve Gamma Synuclein Ekspresyonunun Prognostik Değeri
  İsmail Harmankaya, Pınar Karabağlı, Güler Yavaş, Zeliha Esin Çelik, Özlem Ata
  276-281.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2021.277
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]