pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

tarafından indekslenmektedir.

Arşiv - Cilt 10, Sayı 3 (2000)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
Araştırma Yazısı
 • POSTMENAPOZAL KADINLARDA KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU ÜZERİNE TİBOLON VE KALSİYUM İLE SADECE KALSİYUM KULLANIMININ KARŞILAŞTIRILMASI
  EKREM SAPMAZ, HÜSNÜ ÇELİK, A. KASIM BALTACI, RASİM MOĞULKOÇ
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • PSORİASİSDE KALSİPOTRİOL İLE BETAMETAZON-17 VALERATIN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  ŞÜKRÜ BALEVİ
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • KONYA YÖRESİNDEKİ ÇOCUKLARDA HEPATİT B VE C SEROPREVALANSI
  M. E. ATABEK, O. URAL, H. ÇOBAN, M. N. ATABEK, Z. KARAEREN, K. AYDIN, İ. ERKUL
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • 16-21 YAŞ ARASI OLGULARDA TEPE AKIM HIZI DEĞERİ VE SİGARA KULLANIMI İLE İLİŞKİSİ
  SEMA SAVCI, ÖNDER ŞEFİK SAVCI, DENİZ İNAL İNCE
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIKLILARDA BEYİN SAPI İŞİTSEL UYARILMIŞ POTANSİYELLERİ
  BÜLENT OĞUZ GENÇ, SAVAŞ YAŞAR, EMİNE GENÇ, ORHAN DEMİR, MECİT SÜERDEM
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • MEDROKSİPROGESTERON ASETAT VE DYDROGESTERONUN RAT ENDOMETRİUMU ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  MİNE KAYMAKÇI, ALİ ACAR, METİN ÇAPAR, AYFER BALA, CEMALETTİN AKYÜREK
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • PSORİASİSTE AİLESEL TUTULUM
  ŞÜKRÜ BALEVİ
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • OCCİPİTAL KEMİĞİN, PARS SQUAMA'SINDAKİ PROTUBERANTİA OCCİPİTALİS EXTERNA'NIN VARYASYONU
  IŞIK TUNCER, TANER ZİYLAN, KHALİL AWADH MURSHİD
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Olgu Sunumu
 • KONYA SSK HASTANESİ'NDE KİSTİK EKİNOKOKKOZİS OLGULARI
  OSMAN SELÇUK ALDEMİR, MAHMUT BAYKAN, AHMET GÖKÇEN
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Derleme
 • EGZERSİZE KAN LAKTAT CEVABINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  HAKKI GÖKBEL, NİLSEL OKUDAN
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]