pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

tarafından indekslenmektedir.

Arşiv - Cilt 10, Sayı 4 (2000)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
Araştırma Yazısı
 • İNSAN ERİTROSİT GLUKOZ 6-FOSFAT DEHİDROGENAZ ENZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNE BAZI ANTİBİYOTİKLERİN İN VİTRO ETKİLERİ
  SADRETTİN PENÇE, MEHMET ÇİFTÇİ, Ö. İRFAN KÜFREVİOĞLU
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • CHLORPYRİPHOS-ETHYLİN RAT TESTİS DOKUSUNDA İN VİVO LİPOPEROKSİDATİF ETKİSİ
  FATİH GÜLTEKİN, SÜLEYMAN KALELİ, İRFAN ALTUNTAŞ, MERAL ÖNCÜ, ALPASLAN GÖKÇİMEN, RECEP SÜTÇÜ
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • AKTİNİK KERATOZİSDE SERUM LİPİD SEVİYELERİ
  ŞÜKRÜ BALEVİ
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • MİDE KARSİNOMLARINDA ÇEVRE MUKOZA DEĞİŞİKLİKLERİ
  YAŞAR ÜNLÜ, ZEHRA DEMİROĞLU, AYDIN DOĞAN, ORHAN ALİMOĞLU, KEMAL BEHZATOĞLU, OKAN B. YILDIRIM
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • TOKSOPLAZMOSİS TEŞHİSİNDE SABİN-FELDMAN TESTİ VE ELISA IGM ANTİKORLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  GÖNÜL ASLAN, KÜRŞAT ALTINTAŞ
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • İNSAN FÖTUSLARINDA KALP GELİŞİMİNİN VE KALBİN MORFOLOJİK YAPISININ DİSEKSİYON YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI
  AHMET SALBACAK, İ. İLKNUR UYSAL, MUSTAFA BÜYÜKMUMCU, A. KAĞAN KARABULUT
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • TIKAYICI KORONER ARTER HASTALARINDA SERUM IGF-I DÜZEYİ VE BAZI PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ
  ESMA ÖZTEKİN, BAYRAM KORKUT, MEHMET GÜRBİLEK, ALİ ÖZEREN, ALİ MUHTAR TİFTİK
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • ÖĞRENME, HAFIZALAMA VE BU İKİ FONKSİYONUN ZAMANA GÖRE EVRELENDİRİLMESİ
  BÜNYAMİN ÜNAL, O. FİKRET SÖNMEZ, MEHMET YÜNCÜ, AYHAN ERALP
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Olgu Sunumu
 • A. AXİLLARİSDEN AYRILAN A. BRACHİALİS SÜPERFİCİALİS
  AHMET KAĞAN KARABULUT, İSMİHAN İLKNUR UYSAL, TANER ZİYLAN, KHALİL AWADH MURSHİD
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]