pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

tarafından indekslenmektedir.

Arşiv - Cilt 11, Sayı 3 (2001)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
Araştırma Yazısı
 • RADYASYON ENTERİTİNDE LİFLİ BESİNLERİN KORUYUCU ETKİSİ
  MEHMET ERİKOĞLU
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • MENENJİTLERİN TANI VE İZLEMİNDE SERUM C-REAKTİF PROTEİN
  ABDULLAH YILMAZ, EMEL TÜRK ARIBAŞ
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • LABORATUVARIMIZDA SAPTANAN DENGELİ VE DENGESİZ ROBERTSONİAN TRANSLOKASYONLARIN DAĞILIMI
  SENNUR DEMİREL, AYŞEGÜL ZAMANİ, GÜL DURAKBAŞI, AYNUR ACAR
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • AFYON BÖLGESİNDE HELİCOBACTER PYLORİ ENFEKSİYON SIKLIĞI
  MUSTAFA ALTINDİŞ
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • BİR SAĞLIK OCAĞINDA VERİLEN 3638 ADLİ RAPORUN İRDELENMESİ
  MUSA KONAKÇI, SAİD BODUR
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN ENTEROKOKLARIN İNVİTRO ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  MAHMUT BAYKAN
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Olgu Sunumu
 • MULTİPL PRİMER TÜMÖRLER (İKİ OLGU SUNUMU)
  OLGUN ARIBAŞ, FİKRET KANAT, SAMİ CERAN
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Derleme
 • ÇİNKO VE EGZERSİZ
  ABDÜLKERİM KASIM BALTACI
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]