pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

tarafından indekslenmektedir.

Arşiv - Cilt 22, Sayı 3 (2012)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
Araştırma Yazısı
 • Dağınık kırsal yerleşim bölgesinde boğulmuş fıtık ve geç başvuru sonuçları
  Candaş Erçetin, Ahmet Cem Dural, Mahir Kırnap, Nazlı Ferhan Sayit, Tugan Tezcaner
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Spinal kord yaralanmalı hastalarda idrar kültürünün kantitatif çalışması
  Halim Yılmaz, Muhammet Güzel Kurtoglu, Recep Keşli, Osman Tüfekci
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Aortik sertliğin primer perkütan koroner girişim sonrasında elektrokardiyografik reperfüzyon üzerine etkisi
  Tolga Çimen, Abdulkadir Yıldız, Mehmet Fatih Karakaş, Omaç Tüfekçioğlu, Mehmet Doğan, Ekrem Yeter, Uğur Arslantaş, Belma Uygur
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Çocukluk çağında gonad tümörleri
  İlhan Çiftci, Doğan Köse, Yavuz Köksal, Engin Günel
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Olgu Sunumu
 • Lomber 3 vertebra yerleşimli agressif osteoblastom
  Yılmaz Tezcan, Mehmet Koç
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Çocukta diyafragmatik Morgagni Hernisinin laparoskopik onarımı
  İlhan Çiftci, Metin Gunduz
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Derleme
 • Arı sokmalarına karşı oluşan reaksiyonlar
  Deniz Gezer, Engin Şenel, İclal Süslü
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Editöre Mektup
 • MTHFR 677C-T gen polimorfizmi venöz tromboz için risk faktörü değildir
  Cengiz Beyan
  -.
  [PDF]            [İstatistik]