pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

tarafından indekslenmektedir.

Arşiv - Cilt 23, Sayı 1 (2013)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
Araştırma Yazısı
 • Hipotermiye bağlı ölümlerin değerlendirilmesi
  Kamil Hakan Doğan, Hasan Esen, Şerafettin Demirci, Ümit Naci Gündoğmuş
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Nöral tüp defektleri ve doğuştan kalp hastalığı birlikteliği: Ekokardiyografi yapılması mutlaka gerekli mi?
  Derya Arslan, Fatma Kaya, Osman Güvenç, Derya Çimen, Bülent Oran
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • İdyopatik hirşutizm hastalarında QT dispersiyonu
  Tolga Çimen, Evrim Çakır, Mehmet Doğan, Mustafa Gökhan Vural, Uğur Arslantaş, Sadık Açıkel, Ekrem Yeter, Tuncay Delibaşı
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Tetik parmak tedavisinde perkütan cerrahi gevşetme
  Ekrem Aydın, Hasan Metineren, Hasan Tak
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Olgu Sunumu
 • Olası Trastuzumab kullanımına bağlı gelişen Pyojenik Granülom
  Özlem Bilgiç, Hilmi Cevdet Altınyazar
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Yenidoğanda nadir görülen tümör: İnfantil hemanjioendotelyoma
  Fatma Kaya, Mustafa Koplay, Ayhan Taştekin, Yavuz Köksal
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Pankeasın solid psödopapiller tümörü: Olgu sunumu
  Bayram Çolak, Murat Çakır, Muzaffer Haldun Çolak
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Memenin granüler hücreli tümörü: Olgu sunumu
  Ebubekir Gündeş, Faruk Aksoy, Sümeyye Kozacioğlu, Celalettin Vatansev
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]