pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

tarafından indekslenmektedir.

Arşiv - Cilt 23, Sayı 2 (2013)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
Araştırma Yazısı
 • Cerrahi yolla tedavi edilen el ve el bileği kitlelerinin değerlendirmesi
  Sarper Gürsu, Timur Yıldırım, Bahattin Kerem Aydın, Hakan Saygılı, Turgay Er, Vedat Şahin
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Hemiplejik serebral palsili çocukların üst ekstremitelerinin sağlam tarafı da gelişim geriliği gösterir
  Ramazan Uygur, Oğuz Aslan Özen, Orhan Baş, Yücel Gönül, Ahmet Songur
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Nötral baş pozisyonunda karotis arter palpasyonu yardımıyla internal jugular ven kanülasyonunun başarı oranı
  Burhan Apilioğulları, Seda Özbek, Betül Kozanhan, Ergün Gündüz, Emine Altınay, Zubeyir Cebeci, Çigdem Sizer, Ali Özgül Saltali, Derya Çelik, Jale Bengi Çelik
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Mikrokalsifikasyonların Tanısında Vakum Destekli Stereotaktik Meme Biyopsisi:Üç Yıllık Deneyimlerimiz
  Seda Özbek, Ali Sami Kıvrak, Alaaddin Nayman, Hasan Erdoğan, Mahmut Çelik, Mustafa Koplay
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Olgu Sunumu
 • Nervus suralis?in unilateral varyasyonu: bir kadavra çalışması
  Dündar Kaçar, Çağatay Barut
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Verrüköz epidermal nevüs zeminimde gelişmiş pigmente bazal hücreli karsinom: Olgu sunumu
  Hasan Tak, Cengiz Koçak, Ekrem Aydın
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Warfarin kullanımına bağlı gelişen subakut retroperitoneal kanamaya bağlı sol femoral sinir nöropatisi
  Hasan Kocatürk, Volkan Yurtman, Leyla Karaca
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Skar endometriozis: 3 olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
  Yusuf Tanrıkulu, Ayetullah Temiz, Sevilay Akalp Özmen, Onur Bora Aslan
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]