pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

tarafından indekslenmektedir.

Arşiv - Cilt 23, Sayı 4 (2013)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
Araştırma Yazısı
 • Tıp fakültesi araştırma görevlilerinde tükenmişlik sendromu ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi
  Kamile Marakoğlu, Nisa Çetin Kargın, Mustafa Armutlukuyu
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Kan akımı infeksiyonlarından izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında antimikrobiyal direnç paterni
  Cem Çelik, Mustafa Zahir Bakıcı, Mustafa Gökhan Gözel, Aynur Engin, Havva Kaya
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Akut İskemik İnmede Yeni Bir Biyobelirteç Olan Serum NR2 Düzeyinin İnmenin Şiddeti ve Prognozu ile İlişkisi
  Ersin Kasım Ulusoy, Erdem Gürkaş, Cevdet Zungun, Mehmet İlker Yön, Sevilay Sezer, Fikri Ak
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Adenomatöz kolon polipli hastalarda oksidatif stres mekanizmasının paraoksonaz ve arilesteraz üzerinden değerlendirilmesi
  Murat Aydn, Rafet Mete, Feti Tülübaş, Mustafa Oran, İlhan Bali, Oğuzhan Yıldırım, Filiz Turan, Ahmet Gürel
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Olgu Sunumu
 • Miyozitis ossifikans: Radyolojik görüntüleme bulguları
  Hasan Erdoğan, Mustafa Koplay, Mesut Sivri
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Sol internal torasik arterin proksimalinden çıkan gelişmiş aksesuar yan dal ve klinik önemi
  Ramazan Uygur, Aydın Akyüz, Dursun Çayan Akkoyun, Şeref Alpsoy, Veli Çağlar
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Ailesel sarkoidoz
  Durdu Mehmet Yavşan, Mustafa Göktepe, Nadir Koçak, Mustafa Dinç, Ayşe Uyanmış, Kürşat Uzun
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Derleme
 • Glioblastoma tümörlerinde çoklu ilaç direnci
  Emir Bozkurt, Harika Atmaca, Selim Uzunoğlu
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]