pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

tarafından indekslenmektedir.

Arşiv - Cilt 24, Sayı 2 (2014)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
 • Araştırma Yazısı
 • Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi`nde 2007-2011 yılları arasında yapılan jinekolojik intraoperatif konsültasyon sonuçlarımızın değerlendirmesi
  Hatice Özer, Abdullah Boztosun, Handan Aker, Ali Yanık, Muradiye Yıldırım, Ayşe Çiftçi
  47-52.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20142014/27294
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Acil müdahale gerektiren özofagus yabancı cisimleri: Alkalin pil yutulması
  Ufuk Çobanoğlu, Fuat Sayır, Duygu Mergan
  53-57.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20142014/27295
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Nerium oleander`in liyofilize sıvı distilatının rat embriyoları gelişimi üzerine toksik ve teratojen etkilerinin in vitro kültür ortamında araştırılması
  Ahmet Kağan Karabulut, İsmihan İlknur Uysal, Ahmet Levent Baş, Nadire Ünver Doğan, Zeliha Fazlıoğulları, Hasan Acar
  58-63.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20142014/27296
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Normal dalak ile splenomegalinin karşılaştırılması ve vücut kompozisyonu ile ilişkileri
  Veli Çağlar, Ozan Alper Alkoç, Ramazan Uygur, Berrin Tuğtağ, Ömer Özçağlayan
  64-68.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20142014/27297
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Olgu Sunumu
 • Faktör V leiden mutasyonu olan mitral valv replasmanlı hastada erken dönemde mitral stuck kapak gelişimi
  Mustafa Büyükateş, Elif Coşkun
  69-71.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20142014/27298
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Hiperkalseminin eşlik ettiği cilt altı yağ nekrozu
  Nesibe Akyürek, Mehmet emre Atabek, Beray Selver Eklioğlu, Sevil Arı Yuca
  72-74.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20142014/27299
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Üst ekstremitede arteriyel ve muskuler varyasyonlar
  İsmihan İlknur Uysal, Aynur Emine Çiçekçibaşi, Mehmet Tuğrul Yılmaz, Nadire Ünver Doğan, Taner Ziylan
  75-78.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20142014/27300
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Derleme
 • Hiperhidrozis tedavisi
  Burhan Apilioğulları, Özlem Bilgiç
  79-84.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20142014/27301
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Editöre Mektup
 • Neden deride inflamasyonlardan sonra bazen hiper bazen de hipopigmentasyon kalır?
  Selçuk Özyurt, Aslı Feride Kaptanoğlu
  85-86.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20142014/27302
  [PDF]            [İstatistik]
 • Rapor
 • Tıp fakülteleri temsilcileri tıp eğitimi çalıştayı; Bir çalıştayın ardından
  Şerefnur Öztürk, Ayşen Melek Aytuğ Koşan, Duygu Fındık, Oktay Sarı
  87-89.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20142014/27303
  [PDF]            [İstatistik]