pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

tarafından indekslenmektedir.

Arşiv - Cilt 24, Sayı 3 (2014)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
Araştırma Yazısı
 • Transkateter yolla kapatılan atriyal septal defekt deneyimlerimiz
  Osman Güvenç, Derya Arslan, Derya Çimen, Bülent Oran
  90-92.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20142014/38161
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Cerrahi servislerde çalışan hemşirelerin lüzum halinde analjezik istemini kullanma durumlarının belirlenmesi
  Serpil Sü, Dursun Ali Şahin
  93-98.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20142014/38162
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Meme kanseri tanısı ile göğüs duvarına radyoterapi uygulanan hastalarda iki farklı tekniğin karşılaştırılması
  Çağdaş Yavaş, Güler Yavaş, Hilal Acar, Özlem Ata
  99-104.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20142014/38163
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Rektum kanserinde neoadjuvan tedavi alan hastalarda total mezorektal eksizyon sonrası koruyucu ileostomi gerekliliği
  Süleyman Kargın, Murat Çakır, Tevfik Küçükkartallar, Ahmet Tekin, Ebubekir Gündeş, M.Sinan İyisoy
  105-108.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20142014/38164
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Olgu Sunumu
 • Topikal proparakain suistimaline bağlı gelişen toksik keratopati
  Kamil Yavuzer, Şaban Gönül, Bengü Ekinci Köktekir, Şansal Gedik, Banu Bozkurt
  109-111.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20142014/38165
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Nöromiyelitis optika
  Tuba Berra Sarıtaş, Alper Yosunkaya, Hale Borazan, Ahmet Keçecioğlu
  112-114.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20142014/38166
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • İmperfore himen operasyonu sonrasında gelişen stenoz ve Z-plasti yöntemi ile düzeltilmesi
  Ayşe Gül Kebapcılar, Tolga Tuyan İlhan, Mehtap Karameşe, Berat Berrin Gençoğlu
  115-117.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20142014/38167
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Derleme
 • Jinekolojik tümörlerde brakiterapideki güncel gelişmeler
  Güler Yavaş, Çağdaş Yavaş
  118-129.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20142014/38168
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]