pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

tarafından indekslenmektedir.

Arşiv - Cilt 24, Sayı Ek-2 (2014)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
Olgu Sunumu
 • Myastenia gravis`li hastada KOAH alevlenmesine bağlı solunum yetmezliğinde yoğun bakım takibi
  ERSAGUN Tuğcugil, Tahir Ersöz, Ahmet Şen, Abdullah Özdemir
  Ek. Olgular 2Ek 33-35.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20152014/Ek28552
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Maksiller fibröz displazinin egzofitik varyantı; Fibröz displazi protuberans
  Hasan Erdoğan, Yahya Paksoy, Mesut Sivri, Cengiz Erol, Emine Uysal, Mustafa Koplay
  Ek. Olgular 2Ek 36-38.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20152014/Ek28553
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Kuadriplejik bir olgu üzerinden evde sağlık hizmetleri
  Yasemin Çayır, Pınar Fakirullahoğlu, Özlem Özer, Kenan Taştan, Murat Navruz
  Ek. Olgular 2Ek 39-42.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20152014/Ek28554
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • İnvajinasyon nedeniyle opere olan Henoch-Schönlein purpuralı bir olgu sunumu
  Tamer Sekmenli, Hikmet Akbulut, Halil Haldun Emiroğlu
  Ek. Olgular 2Ek 43-44.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20152014/Ek28573
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Metal-metal kalça protezi uygulanan bir hastada beklenmeyen komplikasyonlar
  Yalkın İsmet Çamurcu, Sarper Şükrü Gürsu, Timur Yıldırım, Hakan Saygılı, Vedat Şahin
  Ek. Olgular 2Ek 45-47.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20152014/Ek28575
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Gözden kaçabilen bir enfeksiyon: Abdominal tüberküloz
  Nazlım Aktuğ Demir, Şua Sümer, Özge Yiğit, Onur Ural
  Ek. Olgular 2Ek 48-51.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20152014/Ek28576
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Primer dev adrenal hidatik kist
  Halil İbrahim Taşcı, Murat Çakır
  Ek. Olgular 2Ek 52-54.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20152014/Ek28577
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Meme dokusunda tek taraflı Tc-99m perteknetat tutulumu: Laktasyon dönemindeki bir hastada nadir patern
  Gonca Kara Gedik, Oktay Sarı
  Ek. Olgular 2Ek 55-57.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20152014/Ek28578
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Derleme
 • Adli nitelikli ölümlerin belirlenmesi ve izlenecek yol
  Mustafa Talip Şener, Çağrı Kara
  Ek. Olgular 2Ek 58-61.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20152014/Ek28579
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Alzheimer hastalığı ve beslenme
  Ali Emrah Bıyıklı, Nevin Şanlıer
  Ek. Olgular 2Ek 62-65.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20152014/Ek28580
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]