pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

tarafından indekslenmektedir.

Arşiv - Cilt 24, Sayı 4 (2014)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
Araştırma Yazısı
 • Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanlarına hasta ve hasta yakınları tarafından uygulanan şiddetin değerlendirilmesi
  Tuğba Çiçek Durak, Sadiye Yolcu, Serhat Akay, Yasin Demir, Rıfat Kılıçaslan, Vermi Değerli, İsmet Parlak
  130-137.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20142014/7183
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Evde sağlık hizmeti alanlarda yaşam kalitesi durumu ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi
  Kemal Macit Hisar, Hasan Erdoğdu
  138-142.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20142014/7184
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Penetran toraks travmalarında tedavi yönetimi
  Ufuk Çobanoğlu, Fuat Sayır, Selvi Aşker, Duygu Mergan
  143-149.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20142014/7187
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Nörofibromatozis tip 1: Kraniyal MRG Bulguları
  Kazım Serhan Keleşoğlu, Suat Keskin, Mesut Sivri, Hasan Erdoğan, Alaaddin Nayman, Mustafa Koplay
  150-154.     DOI:10.1532110.15321/GenelTipDer.2014415320
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Olgu Sunumu
 • Beta-talasemi major komplikasyonu olarak gelişen diabetes mellitus ve hipoparatiroidi
  Ruhuşen Kutlu, Mustafa Kulaksızoğlu, Ayşe Özlem Kılıçaslan
  155-157.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20142014/7189
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • İliak anevrizma görünümü veren ektopik böbrek
  Yüksel Dereli, Atilla Orhan, Kadir Durgut, Kemalettin Hoşgör, Ramis Özdemir
  158-161.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20142014/7190
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Derleme
 • Hepatosellüler karsinomda radyolojik algoritma ve görüntüleme yöntemleri
  Ahmet Küçükapan, Suat Keskin, Zeynep Keskin, Necdet Poyraz
  162-167.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20152014/49284
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Tanınız Nedir?
 • Tanınız nedir?
  Fatma Hilal Yılmaz, Mustafa Koplay, Harun Peru, Halil Haldun Emiroğlu
  168-169.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20152014/49285
  [PDF]            [İstatistik]