pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

tarafından indekslenmektedir.

Arşiv - Cilt 25, Sayı 2 (2015)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
Araştırma Yazısı
 • Atriyal natriüretik peptid infüzyonunun izole sıçan kalbinde iskemi sonrası oluşturduğu hemodinamik değişikliklerde egzersizin rolü
  Selma Arzu Vardar, Orkide Palabıyık, Tülin Yalta, Serap Topçu Özen, Zuhal Guksu, Ruhan Topuz, Çetin Hakan Karadağ
  40-45.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2015212006
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Bruselloz şüpheli olgularda Rose Bengal, Standart Tüp Aglütinasyon ve Brucellacapt sonuçlarının değerlendirilmesi
  Nadire Seval Gündem, Fatma Kalem
  46-51.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2015212007
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Yaşlı sıçanlarda antrenman ve koenzim Q10 takviyesinin kalp dokusunda oksidatif stres ve antioksidan savunma belirteçleri üzerine etkileri
  Muaz Belviranlı, Nilsel Okudan, Ayşe Özdemir, Mehmet Öz
  52-57.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2015212008
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Çocuklarda özofagus yabancı cisimleri
  Tamer Sekmenli, İlhan Çiftci, Murat Öncel, Güven Sadi Sunam
  58-60.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2015212009
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Olgu Sunumu
 • Yenidoğanda distal renal tübüler asidozisli Joubert Sendromu
  Nuriye Tarakçı, Hatice Mutlu, Hüseyin Altunhan, Hüseyin Çaksen, Rahmi Örs
  61-63.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2015212010
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Anemi etiyolojisi ile 56 yaşında tespit edilen Çölyak hastalığı
  Ruhuşen Kutlu, Cennet Büyükyörük, Pembe Oltulu
  64-67.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2015212011
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Testiküler kitlenin nadir sebebi: Fıtık eşliğinde paratestiküler liposarkom
  Mehmet Kaynar, Murat Akand, Murat Gül, Serdar Göktaş
  68-70.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2015212012
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Derleme
 • Salerno Tıp Okulu
  Berrin Okka
  71-76.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20142014/7184
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]