pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

tarafından indekslenmektedir.

Arşiv - Cilt 22, Sayı 2 (2012)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
Araştırma Yazısı
 • Ebelik ve hemşirelik son sınıf öğrencilerinin hasta güvenliği ve tıbbi hatalar konusundaki tutumu
  Said Bodur, Emel Filiz, Ayşe Çimen, Canan Kapçı
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Umbilikal pilonidal sinüs hastalığında farklı tedavi yöntemlerinin karşılaştırılması
  Zeynep Özkan, Seyfi Emir, Ayşe Nur Gönen, Fatih Mehmet Yazar, Cengizhan Şan Özdemir, Bekir Sarıcık
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Çeşitli fiziksel şartların şebeke suyunda oluşturduğu kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik değişimler
  Hakan İstanbulluoğlu, Necmettin Koçak, Recai Oğur, Ömer Faruk Tekbaş, Selim Kılıç
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Konya il merkezinde hizmet veren iki hastanenin tiroidektomi endikasyonlarının değerlendirilmesi
  Mehmet Ali Eryılmaz, Ömer Karahan, Kemal Arslan, Serden Ay, Barış Sevinç
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Yaşlı sıçanlarda kurkumin takviyesinin kalp dokusunun oksidan/antioksidan durumu üzerine etkileri
  Muaz Belviranlı, Nilsel Okudan, Kısmet Esra Nurullahoğlu Atalık
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Olgu Sunumu
 • Sjögren sendromlu annenin neonatal lupus sendromlu bebeği
  Adem Küçük, Sinan Bağçacı, İlknur Albayrak, Ali Baykan, Sami Küçükşen Küçükşen
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Akciğer hidatik kistinin tedavisinde video destekli torakoskopik cerrahi
  İbrahim Akkoyun
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • MTHFR C677T mutasyonunun neden olduğu süperior mezenterik ven trombozu
  İbrahim Atak, Müjgan Çalışkan, Fatih Başak, Ülker Bilgili, Gürhan Baş, Orhan Alimoğlu
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Derleme
 • İdyopatik fotodermatozlar
  Munise Daye, İnci Mevlitoğlu
  -.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]