pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

tarafından indekslenmektedir.

Arşiv - Cilt 25, Sayı 4 (2015)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
Araştırma Yazısı
 • Gestasyonel diyabet gelişiminde KCNJ11 geninin rolü
  Sevgi Bozkurt, Hilal Arıkoğlu, Süleyman Baldane, Funda İşcioğlu
  116-121.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2015414662
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Manyetik rezonans görüntüleme ile supraspinatus kas alanı değerlendirmede iki farklı yazılımın karşılaştırılması
  Alaaddin Nayman, Hasan Erdoğan, Ilgar Allahverdiyev, İbrahim Güler
  122-125.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2015414666
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencilerinin tıp fakültesi kontenjanları ile ilgili görüşleri
  Zeynep Baykan, Melis Naçar
  112-115.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2015414665
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • İntrakranial lipomlar: Yerleşim yerleri ile birlikte bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları
  Serkan Güneyli, Kazım Serhan Keleşoğlu, Mesut Sivri, Hasan Erdoğan, Mustafa Koplay
  126-131.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2015414667
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Olgu Sunumu
 • Bir orf olgusu ve ülkemiz literatürüne bakış
  İmran Sağlık, Serap Kocaefe
  132-135.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2015414669
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Megalensefali-kapiller malformasyon sendromu ve anestezi
  Metin Alkan, Mustafa Arslan, Kutluk Pampal, Gürsel Levent Oktar, Elife Türkan
  136-139.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2015414670
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Derleme
 • Solunum sistemi hastalığı olan çocuk ve ergenlerde psikiyatrik bozukluk ve belirtiler
  Serhat Türkoğlu
  140-146.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2015414671
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Tip 2 diyabetin moleküler genetik temeli; Son gelişmeler
  Hilal Arıkoğlu, Dudu Erkoç Kaya
  147-159.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2015414672
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]