pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

tarafından indekslenmektedir.

Arşiv - Cilt 26, Sayı 2 (2016)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
 • Araştırma Yazısı
 • Alopesi Areatalı Hastaların Hematolojik Parametrelerinin Normal Populasyon ile Karşılaştırılması
  Ümit Şener, Mehmet Emin Yanık, Mustafa Erboğa, Hülya Albayrak, Gamze Erfan, Ahmet Gürel
  41-45.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2016219887
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Alopesi Areata Hastalarında Nötrofil/Lenfosit Oranının ve Diğer İnflamatuar Parametrelerin Normal Popülasyon İle Karşılaştırılması
  Mehmet Emin Yanık, Gamze Erfan, Hülya Albayrak, Pınar Sonat Kara, Dilek Solmaz, Mustafa Kulaç
  46-49.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2016219888
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Karotid Endarterektomi geçiren hastalarda kontrolsüz diyabetin statin kullanan ve kullanmayan hastalarda LDL seviyelerine etkisi
  Mehmet Alkılıç Öç, İpek Duman, Hüsamettin Vatansev, Murat Şimşek, Oğuzhan Arun, Bahar Öç, Ateş Duman
  50-52.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2016219889
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • 4 yıllık endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi vakalarımızın retrospektif değerlendirilmesi
  Cem Onur Kıraç, MEHMET Asıl, Ali Demir
  53-57.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2016219890
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Psöriasis Hastalarında Psöriatik Artrit Görülme Sıklığı ve Psöriatik Artritin Klinik Özellikleri
  İlknur Albayrak Gezer, Funda Levendoglu, Onder Murat Ozerbil
  58-61.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2016219891
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Olgu Sunumu
 • Ön diz ağrılarından patellofemoral ağrı sendromu: Bir olgu sunumu
  Kübra Karakaş, Ali Kaan Akış, Kenan Bostancı, İlknur Albayrak Gezer
  62-63.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2016219892
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Yenidoğanda Brakiyal Pleksus Yaralanması: Bir olgu sunumu
  İrem Demirbek, Büşra Nur Evliya, Roulan Koursido, Imadeddin Malla, İlknur Albayrak Gezer
  64-65.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2016219893
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Concha nasalis superior un bağlanma anomalisi: Bir olgu sunumu
  Cihat Gün, Alper Yenigün, Zeliha Fazlıoğulları, Ghulam Nabi
  66-68.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2016219894
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]