pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

tarafından indekslenmektedir.

Arşiv - Cilt 26, Sayı 4 (2016)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
 • Araştırma Yazısı
 • Bir Üniversite Hastanesi Laboratuvarında Çalışılan Örneklerde HBs Ag, Anti-HCV, Anti- HIV Seropozitiflik Oranları
  Ayşe Aynali, Buket Cicioğlu Arıdoğan, Esra Nurlu Temel, Süleyman Akif Çarsancaklı, Emel Sesli Çetin
  106-108.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2016424839
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Sistemik İzotretinoin Tedavisine Bağlı Oküler Yüzey ve Gözyaşı Film Tabakası Değişiklikleri
  Ayşegül Arman, Deniz Düriye Demirseren
  109-112.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2017.125
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Prenatal Tarama Testi Uygulanan Gebelerin Kaygı Düzeyi ve İlişkili Faktörler
  Vesile Koçak, Emel Ege
  113-120.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2017.127
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Okside-LDL ve Reseptörü Lektin Benzeri Ox-LDL Reseptör-1
  Ümmügülsüm Can
  121-126.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2017.128
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Konya İli İlköğretim Öğrencilerinde A Grubu Beta Hemolitik Streptokok Taşıyıcılık Oranlarının Araştırılması
  Ayşe Rüveyda Uğur, Hatice Türk Dağı, Birol Özkalp, Emine İnci Tuncer
  127-130.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2017.129
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Olgu Sunumu
 • İki Herediter Anjioödem Olgusunda Başarılı Gebelik ve Doğum: Olgu Sunumu
  Sevket Arslan, Ramazan Ucar, Ahmet Zafer Çalışkaner
  131-133.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2017.130
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Tuberoskleroz Kompleksli Hastada Hemorajik Giant Renal Anjiomyolipom a Nefron Koruyucu Cerrahi Yaklaşım: Olgu Sunumu
  Mehmet Giray Sönmez, Ahmet Hakan Haliloğlu, Semih Tangal, Yunus Emre Göğer, Erhan Demirelli
  134-138.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2017.131
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • İspirto Zehirlenmesi Olan İki Olgunun Başarılı Yönetimi: Olgu Sunumu
  Alaaddin Yorulmaz, Esma Erdemir Öztürk
  139-142.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2017.132
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]