pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

tarafından indekslenmektedir.

Arşiv - Cilt 27, Sayı 1 (2017)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
 • Araştırma Yazısı
 • Sabah ve Gece Yapılan Aerobik Egzersizin Antrenmanlı Deneklerde Serum İrisin Düzeyine Etkilerinin Belirlenmesi
  Oğuz Özçelik, Sermin Algül, Mustafa Deniz, Fatma Baydaş, Fatih Tan
  1-5.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20172725119
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Beta Talasemi Hastalarında Serum Paraoksonaz Aktivitesi İle Biyokimyasal Parametreler Arasındaki İlişki
  Ayşegül Uğur Kurtoğlu, Volkan Karakuş, Erdal Kurtoğlu
  6-9.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20172725120
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Periprostetik Eklem Enfeksiyonu Tanısında Serolojik Belirteçlerin Değeri
  Hakan Sofu, Yalkın Çamurcu
  10-14.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20172725121
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Metabolik Sendromu Olan Hastalarda Visseral Yağlanma Oranı ve Boyun Çevresi Arasındaki İlişki
  Hakan Gülmez, Altuğ Kut
  15-22.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20172725122
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Periferal Lökositlerde CD35, CD46, CD55 ve CD59 Düzeyleri
  Ayşegül Uğur Kurtoğlu, Sevcan Uğur, Belkıs Koçtekin, Aydan Karagül
  23-27.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20172725123
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Hipotalamik-Hipofizer-Adrenal Aks Üzerine Sisplatin ve Kurkuminin Etkileri
  Mehmet Öz, Enver Ahmet Demir, Hasan Serdar Gergerlioğlu, Kısmet Esra Nurullahoğlu Atalık, Fatma Hümeyra Yerlikaya
  28-32.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20172725124
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Olgu Sunumu
 • İbrutinib Sonrası Gelişen Dev Ekimoz ve Hematom: Olgu Sunumu
  Sinan Demircioğlu, Handan Çipil, Özcan Çeneli, Aynur Uğur Bilgin
  33-35.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20172725125
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Struma Ovarii Dokusunda Papiller Tiroid Mikrokarsinomu: Olgu Sunumu
  Cem Onur Kıraç, Süleyman Baldane, Süleyman Hilmi İpekçi, Levent Kebapçılar
  36-38.     DOI:10.15321/GenelTipDer.20172725126
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]