pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

tarafından indekslenmektedir.

Arşiv - Cilt 27, Sayı 2 (2017)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
 • Araştırma Yazısı
 • Konjenital İdyopatik Talipes Ekinovarus Artmış Gelişimsel Kalça Displazisi Sıklığı İçin Risk Faktörü müdür?
  Bahattin Kerem Aydın, Hakan Sofu, Hakan Şenaran
  39-42.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2017.140
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Bilimsel Haritalama Yöntemiyle Hastane Yönetimi Alanındaki Tematik Değişimin Analizi
  Levent Bekir Kıdak, Hüseyin Demir, Esin Özdemir
  43-50.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2017.141
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Sigara İçenler ve C Vitamini Alanlarda Kapiller Kan Oksijen Satürasyonu, Vücut Kompozisyonu ve Solunum Değerleri
  Ali Ziya Karakılçık, Tevhide Arabacı
  51-55.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2017.142
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Diabetes Mellituslu Hastaların Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavileri Kullanma Durumları ve Diyabet Tutumları İle İlişkisi
  İlknur Kaynak, Ülkü Polat
  56-64.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2017.143
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Pediatrik Üriner Sistem Taş Hastalarında Micro-Perc Cerrahisinin Etkinliği
  Haluk Şen, Ömer Bayrak, Sakıp Erturhan, Elzem Şen, İlker Seçkiner
  65-68.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2017.144
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Olgu Sunumu
 • Van Der Knaap Hastalığı: Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları: Olgu Sunumu
  Ali Sami Kıvrak, Alaaddin Nayman, Yahya Paksoy, Kürşat Aydın
  69-71.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2017.145
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Ürogenital Sistem Yerleşimli Soliter Fibröz Tümör: İki Olgu Sunumu
  Sıddıka Fındık, Hacı Hasan Esen, Pembe Oltulu, Ayşenur Uğur Kılınç, Gülşah Şafak Örkan
  72-75.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2017.146
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Bir Olgu Sebebiyle Tek Taraflı Optik Atrofi Etiyolojisinde Hipofiz Adenomlarının Yeri: Olgu Sunumu
  Ayşe Bozkurt Oflaz, Şansal Gedik, Banu Bozkurt, Banu Turgut Öztürk, Süleyman Okudan
  76-79.     DOI:10.15321/GenelTipDer.2017.147
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]