pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

tarafından indekslenmektedir.

Dergi Hakkında

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olup, üç ayda bir (Mart-Haziran-Eylül-Aralık) yayınlanır.

Derginin amacı, ulusal ve uluslararası sürekli bir eğitim platformu sağlamaktır. Dergide araştırma yazısı, kısa rapor, olgu sunumları, derleme yazılar, Editör’e mektuplar, yayınlanır.

Yayınların daha önce yazılı olarak veya elektronik bir formatta yayınlanmamış veya yayınlanma amacıyla bir başka dergiye veya elektronik ortama gönderilmemiş olması gerekmektedir. Kongre, sempozyum veya elektronik ortamda sunulmuş bildiriler bu konu editöre belirtildiği takdirde dergide yayınlanabilir.

Genel Tıp Dergisi dergisine makale gönderimi; https://dergipark.org.tr/tr/pub/geneltip sayfasında bulunan “ Makale Gönder” linki üzerinden yapılmaktadır.  Makalelerinizle ilgili tüm işlemleri de bu adresten takip edebilirsiniz. Her aşamadaki sorunlarınız için editor@geneltip.org adresine e-posta atabilirsiniz.

 

Daha önceden basılı olarak yayınlanan Genel Tıp Dergisi  yayın hayatına on-line olarak devam ettiğinden daha önceden 1301-191X olan ISSN numarası 15.12.2017 tarihinden itibaren 2602-3741 şeklinde değişmiştir.