pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

tarafından indekslenmektedir.

Editörler
GENEL TIP DERGİSİ
 
SAHİBİ
Prof. Dr. Yavuz SELVİ
DEKAN
 
BAŞ EDİTÖR
Prof. Dr. İlhan ÇİFTÇİ
 
EDİTÖR
Prof. Dr. İnci KARA
 
EDİTÖR YARDIMCISI
 
Prof. Dr. Resul YILMAZ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 
Doç. Dr. Hatice TÜRKDAĞI
Tıbbi Mikrobiyoloji
 
Doç. Dr. Bülent ULUSOY
Kulak Burun Boğaz
 
 
BÖLÜM EDİTÖRLERİ
 
Prof.Dr. Şua SÜMER
Enfeksiyon Hastalıkları
 
Doç.Dr. Mehmet SARGIN
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 
Prof.Dr. Özlem Seçilmiş KERİMOĞLU
Kadın Hastalıkları ve Doğum
 
Dr.Öğr. Üyesi Çağdaş ELSÜRER
Kulak Burun Boğaz
 
Doç.Dr. Tamer SEKMENLİ
Çocuk Cerrahisi
 
Dr.Öğr. Üyesi Ömer Faruk ÇİÇEK
Kalp ve Damar Cerrahisi
 
Doç.Dr. Mehmet KAYNAR
Üroloji
 
Doç.Dr. Bahattin Kerem AYDIN
Ortopedi ve Travmatoloji
 
Doç.Dr. İlhan ECE
Genel Cerrahi
 
Dr.Öğr. Üyesi Atilla CAN
Göğüs Cerrahisi
 
Prof.Dr. Nadire ÜNVER DOĞAN
Anatomi
 
Doç.Dr. Hilal ARIKOĞLU
Tıbbi Biyoloji
 
Dr.Öğr. Üyesi Neriman AKDAM
Biyoistatistik
 
Prof.Dr. Uğur ARSLAN
Mikrobiyoloji
 
Prof.Dr. Nilsel OKUDAN
Spor Fizyolojisi
 
Doç.Dr. Bahadır ÖZTÜRK
Tıbbi Biyokimya
 
Doç.Dr. Hasan KARA
Acil Tıp
 
Prof.Dr. Halil Haldun EMİROĞLU
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 
Prof.Dr. Serhat TÜRKOĞLU
Çocuk ve Ergen Psikiyatri
 
Prof.Dr. Baykal TÜLEK
Göğüs Hastalıkları
 
Doç.Dr. Gökhan GÜNGÖR
İç Hastalıkları
 
Doç.Dr. Abdullah TUNÇEZ
Kardiyoloji
 
Dr.Öğr. Üyesi Farise YILMAZ
Nükleer Tıp
 
Uzm.Dr. Mürsel DÜZOVA
Radyasyon Onkolojisi
 
Dr.Öğr. Üyesi Abidin KILINÇER
Radyoloji
 
Doç.Dr. Memduha AYDIN
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 
Dr.Öğr. Üyesi Ebru MARZİOĞLU ÖZDEMİR
Tıbbi Genetik
 
Doç.Dr. Melike EMİROĞLU
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 
Prof.Dr. Kamil Hakan  DOĞAN
Adli Tıp
 
Prof.Dr. Kamile MARAKOĞLU
Aile Hekimliği
 
Prof.Dr. Funda LEVENDOĞLU
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 
Doç.Dr. Kemal Macit HİSAR
Halk Sağlığı
 
Prof.Dr. Zekeriya  TOSUN
Plastik, Rekonstrüktif ve Est.Cerrahi
 
Prof.Dr. Hakan KARABAĞLI
Beyin ve Sinir Cerrahisi
 
Prof.Dr. Banu TURGUT ÖZTÜRK
Göz Hastalıkları
 
Prof.Dr. Pınar KARABAĞLI
Patoloji
 
Doç.Dr. Gülcan SAYLAM KURTİPEK
Deri ve Zührevi Hastalıkları
 
İstatistik Editörü
 
Dr. Öğr. Üyesi Muslu Kazım KÖREZ
Biyoistatistik
 
 
DERGİ YAZIŞMA ADRESİ :
 
Prof.Dr. İnci KARA
Genel Tıp Dergisi
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
 
E-Posta: editor@geneltip.org
 
                   
Telif Hakkı © 2015 Genel Tıp Dergisi